Giải bóng đá Cúp SiviDuc 2017

Giải Bóng đá Sinh Viên Việt Nam tại CHLB Đức Cúp SiviDuc 2017 SiviDuc Champion League – Germany 2017 –  Road to Jena  nằm trong khuôn khổ Hội trại SiviDuc – Sommer Camp Jena 2017     I/ MỤC ĐÍCH Đẩy mạnh phong trào rèn luyện sức khỏe cho thanh niên, sinh viên Việt Nam … Continue reading Giải bóng đá Cúp SiviDuc 2017