Jena Amazing Race – SiviDuc Sommer Camp Jena 2017

  Ngoài các hoạt động thể thao, đêm Gala SIVITA, đêm lửa trại, đến với Hội trại SiviDuc – Jena Sommer Camp 2017 lần này, các bạn sẽ có cơ hội được trải nghiệm một hoạt động vô cùng thú vị và mới mẻ: Jena Amazing Race (dựa theo format của gameshow The Amazing Race). … Continue reading Jena Amazing Race – SiviDuc Sommer Camp Jena 2017