Talkshow Chia sẻ kinh nghiệm nghiên cứu khoa học và việc làm

  Thư mời Talkshow: CHIA SẺ KINH NGHIỆM NGHIÊN CỨU, HỌC TẬP VÀ VIỆC LÀM SIVIDUC 2017 Ngày 26 tháng 08 năm 2017, Đại học Tổng hợp Friedrich-Schiller-Jena, CHLB Đức Kính gửi các bạn thanh niên, sinh viên và các quý vị quan tâm, Năm 2017, Hội Sinh viên Việt Nam tại CHLB Đức (SiviDuc) … Continue reading Talkshow Chia sẻ kinh nghiệm nghiên cứu khoa học và việc làm