Thể lệ cuộc thi SiviTa 2017

    Thời gian diễn ra Chính thức phát động: 11.06.2017  Thời gian nhận bài dự thi: 00:00 (UTC+1) giờ Berlin ngày 11.06.2017 đến 23:59 (UTC+1) ngày 31.07.2017 Công bố giải thưởng và các tiết mục xuất sắc sẽ tham gia trình diễn vào đêm Gala SiviTa: 15.08.2017   Gia hạn thêm: -Thời gian nhận clip … Continue reading Thể lệ cuộc thi SiviTa 2017