Các ban chuyên trách

1. Ban Quan hệ cộng đồng

 • Tổ chức và tham gia các hoạt động quảng bá, giao lưu văn hóa nghệ thuật, thể thao,… với cộng đồng người Việt, nhằm thu hút sự ủng hộ và tham gia của các bạn thanh niên sinh viên góc Việt;
 • Tham gia các sự kiện văn hóa nghệ thuật, các lễ hội do chính quyền và người dân Đức tổ chức;
 • Giữ liên lạc và phát triển mối quan hệ với các tổ chức hội đoàn người Việt tại Đức.

Trưởng ban:

2016

2015

2014: Nguyễn Tiến Thành

2013: Phạm Khánh Nam

 
Group facebook của ban:  bancongdong.sividuc 

 

2. Ban Hỗ trợ sinh viên

 • Chia sẻ kinh nghiệm du học cho những sinh viên ở Việt Nam (hoặc các nước khác), những người có nguyện vọng học tập và nghiên cứu tại Đức;
 • Trao đổi thông tin về các trường đại học, viện nghiên cứu, các học bổng du học tại Đức;
 • Hỗ trợ các sinh viên mới trong các thủ tục nhập học, gia hạn visa, đăng kí tạm trú,…;
 • Giới thiệu nhà cửa, công việc làm thêm cho các sinh viên có nhu cầu.

Trưởng ban:

2014-2017: Nguyễn Lữ Thùy Dung

2012-2013: Hoàng Duy

 
Group facebook của ban:  banhotrosv.sividuc 

Email: banhotrosv@sividuc.org

 

3. Ban Khoa học và Công nghệ

 • Xây dựng CSDL các nhà khoa học đã hợp tác với Việt Nam và có khả năng giúp đỡ người Việt Nam (Các GS, PGS đã từng hướng dẫn NCS Việt Nam, các nhà khoa học đang nghiên cứu về Việt Nam);
 • Liên kết với các tổ chức về khoa học, học thuật ở Đức và Việt Nam để hoàn thiện CSDL và thúc đẩy giao lưu, trao đổi, hỗ trợ học thuật (DAAD, Hiệp hội khoa học kỹ thuật Việt Nam, các trường đại học tại Việt Nam, các hiệp hội khoa học tại các nước khác…);
 • Trao đổi thông tin khoa học và nghiên cứu giữa các sinh viên đang học tập tại Đức và cựu sinh viên;
 • Tổ chức và liên kết tổ chức hội thảo về các đề tài, dự án mà sinh viên Việt Nam đang thực hiện tại trường đại học và viện nghiên cứu tại các thành phố của Đức;
 • Đăng tải thông tin về các hội thảo quốc tế chuyên ngành và liên ngành;
 • Thành lập hiệp hội các nhà khoa học Việt Nam tại Đức với các hoạt động thường niên như trao đổi học thuật, hội thảo, hỗ trợ nghiên cứu và tổ chức các dự án nghiên cứu về Việt Nam

Trưởng ban:

2016-2017: Đoàn Quang Huy

2015: Nguyễn Ngọc Minh Tuấn

2012-2014: Trịnh Quốc Dũng

 
Group facebook của ban:  bankhoahoc.sividuc 

 

4. Ban Văn nghệ – Du lịch

 • Tổ chức hoặc trợ giúp tổ chức giao lưu thể thao văn nghệ giữa sinh viên các thành phố, các hội đoàn người Việt (hoặc nước ngoài) khác tại Đức cũng như các hội sinh viên ở các nước khác;
 • Trợ giúp tổ chức du lịch giữa các chi hội và sinh viên các thành phố tại Đức;
 • Cập nhật các thông tin du lịch tại các thành phố trên toàn nước Đức, hỗ trợ thông tin cần thiết khi đi du lịch Đức cho những ai có nhu cầu;
 • Xây dựng mạng lưới hỗ trợ chỗ ở cho các Hội viên và bạn bè khi đi du lịch Đức và các nước khác;
 • Hình thành các nhóm, câu lạc bộ văn học nghệ thuật.

Trưởng ban:

2017: Tô Lan Phương

2016: Nguyễn Mai Sơn

2014-2015: Hoàng Duy

2012-2013: Nguyễn Ngọc Hưng
Group facebook của ban: banvannghe.sividuc 

Email: banvannghe@sividuc.org

 

5. Ban Thể thao

 • Tổ chức các giải thi đấu thể thao thường niên của sinh viên Việt Nam tại Đức;
 • Tham gia giao lưu thể thao với các hội đoàn người Việt (hoặc nước ngoài) khác tại Đức cũng như các hội sinh viên ở các nước khác.

Trưởng ban:

2015-2016: Hà Minh Đức

 
Group facebook của ban: banthethao.sividuc

 

6. Ban Truyền thông

 • Quảng bá hình ảnh của Hội thông qua phương tiện truyền thông và các hoạt động cộng đồng;
 • Thông tin về các chương trình, hoạt động của Hội tới các Hội đoàn người Việt tại Đức;
 • Là cầu nối giao lưu giữa Hội tới các Hội sinh viên (Việt Nam và nước ngoài) ở nước khác;
 • Đại diện và tư vấn cho Hội khi tiếp xúc với các cơ quan truyền thông, báo chí;
 • Phụ trách bản tin định kỳ của Hội.

Trưởng ban:

2016-2017: Hoàng Xuân Chiến

2014-2015: Nguyễn Thị Nhật Phương

2012-2013: Nguyễn Tuấn Nam

 
Group facebook của ban:  bantruyenthongtt.sividuc 

Email: bantruyenthong@sividuc.org

 

7. Ban Tài chính

 • Quản lý thu chi tài chính, tài sản vật chất của Hội;
 • Kêu gọi sự ủng hộ về mặt tài chính của các cá nhân, tập thể;
 • Xây dựng phương án huy động quỹ và sử dụng nguồn quỹ của Hội;
 • Xác định các hoạt động, chiến dịch gây quỹ cho các chương trình, sự kiện của Hội;
 • Quản lý tài khoản hai chương trình “Cơm có thịt” và “Sách và những người bạn”;
 • Báo cáo tài chính thường kỳ.

Trưởng ban:

2016-2017: Nguyễn Sơn Tùng

2015: Lê Thị Hải Yến

2014: Nguyễn Ngọc Anh

2012-2013: Đỗ Thị Chính

 
Group facebook của ban:   bantaichinh.sividuc 

 

8. Ban Tài liệu và phát triển Hội

 • Xây dựng phương hướng phát triển Hội;
 • Quản lý các tài liệu liên quan đến hoạt động của Hội;
 • Tổng hợp các kế hoạch cho các chương trình và hoạt động của Hội;
 • Quản lý danh sách Hội viên;

Trưởng ban:

2015-2016: Nguyễn Thế Dũng

2014: Phạm Thái Thủy

 
Group facebook của ban:  bantailieu.sividuc 

 

9. Ban Công tác cựu sinh viên

 • Xây dựng mạng lưới liên kết với các cựu sinh viên Việt Nam đã từng du học Đức;
 • Xây dựng mối quan hệ, tìm kiếm sự ủng hộ của các cựu sinh viên Việt Nam tại Đức.

Trưởng ban: Trịnh Quốc Dũng

 
Group facebook của ban: cuusinhvien.sividuc 

 

10. Ban Đối ngoại

 • Xây dựng và phát triển mối quan hệ với các tổ chức: Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Khoa học Công nghệ, Cơ quan trao đổi hàn lâm Đức (DAAD), Viện Goethe, các trường, các Viện nghiên cứu, doanh nghiệp… tại Đức và Việt Nam;
 • Xây dựng và phát triển mối quan hệ với các cá nhân, tổ chức, các cơ quan, nghiệp đoàn của người Việt tại Đức, tạo điều kiện giao lưu hỗ trợ lẫn nhau trong cộng đồng người Việt.
 • Đại diện phát ngôn chính thức của Hội.Trưởng ban: Phạm Thái Thủy
  Group facebook của ban: bandoingoai.sividuc

—————–
Hội sinh viên Việt Nam tại CHLB Đức

Follow us on Facebook