Posts in SiviTalk

Một nghĩa cử đẹp, một trái tim vàng

Những ngày qua, Hội sinh viên Việt Nam tại Đức (Sividuc) chúng mình đã có cơ hội[…]

Chàng Việt Kiều Đức và dự án ứng dụng KI loại bỏ Fake News cho chính phủ Đức

Xin chào An Dang, Trước tiên Sividuc cảm ơn bạn rất nhiều vì đã nhận lời tham[…]

Latest Comments

Categories
Follow us on Facebook