Danh sách nhân sự SiviDuc

 

Cập nhật tháng 6 năm 2017, nhân sự phụ trách các ban của SiviDuc như sau:

 

1. Chủ tịch lâm thời và Trưởng Ban Tổ Chức Hội trại SiviDuc Jena 2017:

Dr. –Ing. Nguyễn Việt Anh

Email: vorsitzender@sividuc.org

 

2. Tổng thư ký

Ngô Thanh Vân

Email: contact@sividuc.org (Email liên lạc chính thức của SiviDuc)

 

3. Ban Tài chính

Phạm Sơn Tùng

Email: bantaichinh@sividuc.org

 

4. Ban Tài liệu và Phát triển Hội

Nguyễn Thế Dũng

Email: bantailieu@sividuc.org

 

5. Ban Truyền thông

Dr. Hoàng Xuân Chiến

Email: bantruyenthong@sividuc.org

 

6. Ban Hỗ trợ Sinh viên

Nguyễn Lữ Thùy Dung

Email: banhotrosv@sividuc.org

 

7. Ban Khoa học và Công nghệ

Đoàn Quang Huy

Email: bankhoahoc@sividuc.org

 

8. Ban Văn nghệ

Tô Lan Phương

Email: banvannghe@sividuc.org

 

**** Tất cả các thông tin liên lạc, thắc mắc, giúp đỡ hay hợp tác vui lòng gửi về hòm thư: contact@sividuc.org

 

(Cập nhật tháng 6 năm 2017)

Follow us on Facebook