Danh sách nhân sự SiviDuc

Danh sách BCH Hội sinh viên Việt Nam tại CHLB Đức SiviDuc (khoá 2 nhiệm kì 2021-2023)

(Cập nhật tháng 5 năm 2022)

 1. Dr. – Ing. Nguyễn Việt Anh (Chủ tịch)
 2. Dr. Hoàng Xuân Chiến (Phó chủ tịch)
 3. PhD. Đoàn Quang Huy (Phó Chủ tịch)
 4. Nguyễn Lữ Thuỳ Dung (Phó Chủ tịch)
 5. Ngô Thanh Vân (Thư ký)
 6. Tô Lan Phương (trưởng ban tài chính)
 7. M.A. Đặng Hà Ngọc Mai
 8. Trịnh Hoàng Long
 9. PhD. Đặng Trương Khánh Linh
 10. PhD. Trần Ánh Dương
 11. Lê Chí Tài
 12. Nguyễn Hoàng Duy
 13. Phạm Việt Anh
 14. Lưu Bích Nguyệt
 15. Bùi Thu Thuỷ
 16. Nguyễn Xuân Hào

1. Chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam tại CHLB Đức (SiviDuc)

Trịnh Hoàng Long

Email: vorsitzender@sividuc.org

2. Thư ký

Ngô Thanh Vân

Email: contact@sividuc.org (Email liên lạc chính thức của SiviDuc)

3. Ban Tài chính

Tô Lan Phương

Email: bantaichinh@sividuc.org

4. Ban Tài liệu và Phát triển Hội

M.A. Đặng Hà Ngọc Mai

Email: bantailieu@sividuc.org

 5. Ban Truyền thông

Phạm Việt Anh

Email: bantruyenthong@sividuc.org

6. Ban Hỗ trợ Sinh viên

Phạm Việt Anh

Email: banhotrosv@sividuc.org

7. Ban Khoa học và Công nghệ

Phùng Văn Ước

Email: bankhoahoc@sividuc.org

8. Ban Văn nghệ

Tô Lan Phương

Email: banvannghe@sividuc.org

**** Tất cả các thông tin liên lạc, thắc mắc, giúp đỡ hay hợp tác vui lòng gửi về hòm thư: contact@sividuc.org

(Cập nhật tháng 9 năm 2017)

BCH Hội sinh viên Việt Nam tại CHLB Đức SiviDuc 

Spread the love
 •  
 •  
 •  
 •  
Follow us on Facebook