Posts from May 13, 2016

Đức có quá nhiều năng lượng tái tạo và họ phải trả tiền cho người sử dụng điện!

Vào ngày Chủ Nhật, 8/5 vừa qua, sản xuất năng lượng tái tạo ở Đức đã đạt[…]

Rong ruổi ở Budapest

Bạn tôi bảo “Budapest đẹp lắm, nhưng đi 1-2 ngày là hết rồi!”, vậy mà tôi cùng 2[…]

Latest Comments

Categories
Follow us on Facebook