Posts about Vietnam

Hội thảo CIM “về hay ở” cho sinh viên Việt Nam

For English version please see below!   Austausch mit Freunden – Beratung durch Experten   Sie stehen[…]

Đi bộ gây quỹ ủng hộ trẻ em nhiễm chất độc màu da cam tại Việt Nam (thành phố Bochum)

Trong những năm qua, thành phố Bochum cùng phối hợp với Hội người Việt Nam tại Bochum[…]

Latest Comments

Categories
Follow us on Facebook