Thông cáo báo chí và lời cảm ơn của Ban tổ chức Hội trại thanh niên và sinh viên Việt Nam tại CHLB Đức SiviDuc 2017

Tiếp nối truyền thống Hội trại thanh niên sinh viên Việt Nam tại Đức (SiviDuc) tại Berlin 2013, tại Leipzig

Read more
Follow us on Facebook