Posts in Hội thảo khoa học

Trao Đổi Thông Tin VGU, Giới Thiệu và Cơ Hội Hợp Tác

Vào ngày 27.11.2018 sẽ diễn ra một buổi trao đổi thông tin có sự hiện diện của[…]

Call for papers for the Workshop on technology for green development on 05.10.2018

Environmental disaster at provinces located at middle region of Vietnam in April 2016 has been wakened up[…]

Hội thảo – Nền kinh tế chính trị dân chủ và độc tài

Call for paper of International Conference on “The Political Economy of Democracy and Dictatorship” Trường Đại học[…]

Hội thảo hợp tác Kinh tế Việt – Đức: Cơ hội và Thách thức

Nhân dịp kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và CHLB[…]

Latest Comments

Categories
Follow us on Facebook