Posts about khen thưởng

Khen thưởng của Đại sứ quán

ĐẠI SỨ QUÁN VIỆT NAM TẠI CHLB ĐỨC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc[…]

Lễ vinh danh những tấm gương sáng người Việt tại CHLB Đức tại Hội trại 2014

Theo thông báo của Đại sứ quán Việt Nam tại CHLB Đức về việc khen thưởng của[…]

Latest Comments

Categories
Follow us on Facebook