Posts in VietJIST

Kế Hoạch Dự Kiến Buổi Trao Đổi Thông Tin VGU

Informationsveranstaltung im Hessischen Ministerium für Wissenschaft und Kunst 27.11.2018 10.45 Uhr : Ankunft Arrival 11.00 Uhr: Begrüßung[…]

Trao Đổi Thông Tin VGU, Giới Thiệu và Cơ Hội Hợp Tác

Vào ngày 27.11.2018 sẽ diễn ra một buổi trao đổi thông tin có sự hiện diện của[…]

Call for papers for the Workshop on technology for green development on 05.10.2018

Environmental disaster at provinces located at middle region of Vietnam in April 2016 has been wakened up[…]

Lấy học bổng: Dễ hay khó ?

Ai trong đời chắc cũng từng một lần mơ về một cơ hội đc đi nước ngoài[…]

Nhà vật lý Việt trẻ tuổi nổi danh tại Đức và châu Âu

Nhân vật của SiviDuc tháng này là một cựu nghiên cứu sinh của trường Đại học tổng[…]

Hội thảo – Nền kinh tế chính trị dân chủ và độc tài

Call for paper of International Conference on “The Political Economy of Democracy and Dictatorship” Trường Đại học[…]

Call for Proposal (Partnership for Economic Policy)

Một cuộc thi tìm kiếm nhóm Nghiên cứu Chính sách phát triển do PEP (Partnership for Economic[…]

Follow us on Facebook