Posts about #SiviTalk #AnDang #KI #WirvsVirusHackathon

Chàng Việt Kiều Đức và dự án ứng dụng KI loại bỏ Fake News cho chính phủ Đức

Xin chào An Dang, Trước tiên Sividuc cảm ơn bạn rất nhiều vì đã nhận lời tham[…]

Latest Comments

Categories
Follow us on Facebook