Sinh viên với biển, đảo Tổ Quốc năm 2017

 

Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam ban hành Kế hoạch tổ chức chương trình “Sinh viên với biển, đảo Tổ quốc” năm 2017 với chủ đề Vững chủ quyền, khởi nghiệp từ biểntrong 03 ngày 2, 3, 4/6/2017 tại đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận (Thông tin chi tiết trong Kế hoạch gửi kèm).

Mỗi Hội Sinh Viên Việt Nam tại nước ngoài được quyền cử 1 đồng chí tham dự.

Thời hạn đăng ký: tới 17h00 ngày thứ 4, 17/5/2017, giờ Hà Nội.
Kinh phí di chuyển về Việt Nam và kinh phí di chuyển đến địa điểm tập kết do đại biểu tự chi phí. Kinh phí trong quá trình tham gia hành trình do Ban Tổ chức chịu trách nhiệm (từ địa điểm tập kết tại tỉnh Bình Thuận ra đảo Phú Quý và ngược lại, kinh phí tham gia, tổ chức các hoạt động trên đảo).
bien dao 2

HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM                                                                                       Số: -TB/TWHSV

   BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG                                                                   Hà Nội, ngày tháng 5 năm 2017
***

                                                                    THÔNG BÁO SỐ 1
                                Chương trình “Sinh viên với biển, đảo Tổ quốc” năm 2017
Thực hiện Kế hoạch số 17-KH/TWHSV ngày 03/5/2017 của Ban Thư ký Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam về việc tổ chức Chương trình “Sinh viên với biển, đảo Tổ quốc” năm 2017, Ban Thư ký Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam trân trọng thông báo và đề nghị Hội Sinh viên các tỉnh, thành phố, Đại học Huế, Hội Sinh viên các trường đại học cao đẳng trực thuộc Trung ương và Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Bộ Công an, Ban Thanh niên Quân đội tham gia chương trình tập trung triển khai thực hiện một số nội dung, cụ thể như sau:

1. Về đại biểu:

– Lựa chọn cử đại biểu đúng số lượng và tiêu chuẩn, lập danh sách theo mẫu BTC gửi kèm, bao gồm các thông tin: Họ và tên, cỡ áo, chức vụ, đơn vị, điện thoại liên hệ, email, nhiệm vụ được phân công trong đoàn (phân công trưởng đoàn, phó trưởng đoàn).
– Có quyết định cử đoàn đại biểu tham gia gửi đến Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam trước ngày 15/5/2017.
– Mỗi đại biểu mang theo 01 lá cờ Tổ quốc kích thước 1,2m x 0,8m để tham gia các hoạt động.
– Quán triệt cán bộ, hội viên tham gia đầy đủ các nội dung hoạt động, chấp hành nghiêm túc các quy định, nội quy của Ban Tổ chức
– Chịu trách nhiệm về an toàn, sức khỏe của đại biểu đơn vị mình trong suốt quá trình tham gia Chương trình.

2. Về nội dung hỗ trợ các hoạt động an sinh xã hội, hoạt động tình nguyện:

Để Ban Tổ chức có thể chuẩn bị tốt cho nội dung này, đề nghị các đơn vị tham gia Chương trình gửi văn bản về nội dung hỗ trợ của đơn vị, trong đó nêu rõ hình thức và số lượng hỗ trợ (vật phẩm hay tiền mặt). Các đơn vị có hình thức hỗ trợ bằng tiền mặt, đề nghị chuyển kinh phí cho đơn vị thường trực – Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển sinh viên Việt Nam trước ngày 20/5/2017.

3. Một số nội dung khác:

được nêu cụ thể trong văn bản kèm theo.
Thường trực Ban Thư ký Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam đề nghị các đồng chí chuẩn bị các nội dung, điều kiện đảm bảo và cử đoàn đại biểu sinh viên tham gia Chương trình. Trong quá trình chuẩn bị tham gia Chương trình “Sinh viên với biển, đảo Tổ quốc” năm 2017, nếu cần thêm thông tin, hỗ trợ, đơn vị liên hệ trực tiếp với các đầu mối sau:
Chi tiết xin liên hệ:

đ/c Phạm Trung Thành,

Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Sinh viên Việt Nam,

số 64 Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội;

Điện thoại: 0988 557 986;

Email: thanhbantruonghoc@gmail.com

Hạn chót đăng ký:
Trân trọng cảm ơn.
Nơi nhận:
– BTV Đoàn Thanh niên Bộ Công an, Ban Thanh niên Quân đội (để p/h);
– Các cơ sở Hội trực thuộc (để t/h);
– TT HT&PTSVVN( để t/h);
– Lưu VP. TM. BAN THƯ KÝ

TRUNG ƯƠNG HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC

Nguyễn Minh Triết

Thông tin xin xem thêm tại:

Ke hoach SVVBD To quoc 2017

Thong bao so 1 Bien dao 2017_V3

© sividuc.org - Mọi bài viết đều thuộc bản quyền của sividuc.org Hội sinh viên Việt Nam tại CHLB Đức. Chỉ được phát hành lại thông tin từ website khi có sự đồng ý chính thức bằng văn bản

Liên hệ: Hội sinh viên Việt Nam tại CHLB Đức
Website: http://sividuc.org/
Fanpage: https://www.facebook.com/sividuc
Facebook group: https://www.facebook.com/groups/banhotrosv.sividuc/
Email: sividuc.org@gmail.com

Spread the love
  •  
  •  
  •  
  •  

bình luận

Tags:

No responses yet

Leave a Reply

Specify Facebook App ID and Secret in the Super Socializer > Social Login section in the admin panel for Facebook Login to work

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest Comments

Categories
Follow us on Facebook