Posts about miền trung

Tết về miền Trung

Nằm trong chuỗi hoạt động Hướng về miền Trung ruột thịt do Hội Sinh viên Việt Nam[…]

BnF – Tặng sách Sơn La ngày cuối năm

Trong màn sương sớm lạnh giá của những ngày cuối năm 2013, chúng tôi đã đến được[…]

Trao quà chương trình “Hướng về miền Trung ruột thịt”

Tiếp nối chuỗi hoạt động quyên góp “Hướng về miền Trung ruột thịt”, trong những ngày cuối[…]

Tổng hợp danh sách ủng hộ đồng bào miền trung 2013

Tổng hợp danh sách ủng hộ miền Trung qua đợt bão lũ vừa qua, chương trình kêu[…]

Sividuc 2014 Calendar – Trang 2

Lịch trang 2   Trang 2: Lịch từng tháng và hình ảnh các hoạt động của Hội[…]

Sividuc 2014 Calendar – Hướng về miền Trung ruột thịt

“Mua một cuốn lịch bạn sẽ thấy chính mình trong đó và đã ủng hộ 5 EUR[…]

Latest Comments

Categories
Follow us on Facebook