Thẩm định Bằng cấp tại Tiểu Bang Baden-Württemberg

Các Trường Đại học Khoa học Ứng dụng (Fachhochschule – FH hay Hochschule – HS) tại Tiểu Bang Baden-Württemberg yêu cầu các Bằng cấp Giáo dục nước ngoài của Sinh viên cần phải được Thẩm định trước khi nộp vào một Trường Trường Đại học Khoa học Ứng dụng của Tiểu Bang Baden-Württemberg.

Cụ thể các bước để tiến hành xin Thẩm định như sau:

1. Mẫu đơn xin Thẩm định được điền đầy đủ và có ký và ghi tên (Antrag auf ZeugnisanerkennungApplication for Recognition)

2. Các Văn bằng, Giấy tờ sau cần được chuẩn bị để Thẩm định (bản sao công chứng và dịch công chứng):

 • Học bạ THPT
 • Giấy Chứng nhận Tốt nghiệp THPT (Tạm thời) hoặc Bằng Tốt nghiệp THPT
 • Giấy báo trúng tuyển Đại học có liệt kê cụ thể các điểm thi
 • Giấy báo nhập học Đại học (nếu có)
 • Bảng điểm các năm Đại học đã học (nếu có)
 • Giấy Chứng nhận Tốt nghiệp Đại học (Tạm thời) hoặc Bằng Tốt nghiệp Đại học (nếu có)
 • Chứng chỉ tiếng Đức B1 hoặc cao hơn

và kèm theo

 • Tấm hình Hộ chiếu 3×4 cm
 • Chứng nhận/Chứng chỉ APS (bản gốc)
 • Kết quả TestAS (nếu có)
 • Một Lý lịch cá nhân chi tiết về quá trình Học tập

3. Gởi mẫu đơn xin Thẩm định, toàn bộ Văn bằng, Giấy tờ đã được chuẩn bị đến địa chỉ sau:

Studienkolleg der Hochschule Konstanz
Brauneggerstr. 55
78462 Konstanz
Germany

Tel.: +49 7531 206519; +49 7531206362 hay +49 7531 206361

Web: www.ask.fh-konstanz.de

Sau khi Thẩm định, Studienkolleg Konstanz sẽ gửi cho Bạn Văn bản trả lời. Bạn kèm Văn bản đó cùng các Giấy tờ xin nhập học gửi đến Trường Đại học Khoa học Ứng dụng đã chọn của Bạn tại Tiểu Bang Baden-Württemberg.

Việc Thẩm định này không mất phí.

 


 

Hướng dẫn điền mẫu đơn (chỉ mang tính tham khảo):

Chỉ cần in ra trang đầu tiên của Mẫu đơn (“Antrag auf Zeugnisanerkennung”). Không được điền bất kỳ gì vào cột bên phải!

Chọn bắt đầu học vào Học kỳ mùa hè hay Học kỳ mùa đông của năm _____

Tôi muốn
a) nhập học Dự bị Đại học (Studienkolleg)
b) thi DSH
c) nhập học trực tiếp vào năm 1 Đại học

cho Khóa học Ngành _____ o Đại học / o Cao học
tại (các) Trường Đại học Khoa học Ứng dụng _____

Họ (ví dụ: Nguyen) / Tên đệm và tên gọi (ví dụ: Thi B)
Nhũ danh (thường không có)
Ngày – Tháng – Năm sinh / Nơi sinh
(Các) Quốc tịch / eMail (ghi thật rõ)
Giới tính: o nam / o nữ / Tình trạng Gia đình: o độc thân / o có Gia đình

Địa chỉ tại Đức (nếu có)
Đường, phố / Mã Bưu chính, Thành phố
c/o (ở nhờ địa chỉ của) / Điện thoại

Địa chỉ gốc (ở Việt Nam, ghi bằng tiếng Việt và không đánh dấu và thêm số điện thoại và eMail để tiện liên hệ!)
Đường, phố / Mã Bưu chính (Hà Nội: 10 000; Tp. HCM: 70 000), Thành phố, Quốc gia

Quá trình học Phổ thông và Đại học
Các Văn bằng, Giấy tờ liên quan đến việc nhập và học Đại học. Ghi rõ trong Lý lịch cá nhân chi tiết về quá trình Học tập
Bạn từng học tiếng Đức? o có / o không / Bạn đang học tiếng Đức? o có / o không
Bạn đang học tiếng Đức ở đâu? Có Chứng chỉ gì (nhớ kèm theo)?
Bạn đang ở Đức? o có / o không / Nếu có, từ khi nào?
Bạn:
– từng học Dự bị Đại học tại Đức? o có / o không / Nếu có, ở đâu?
– từng thi DSH hay Feststellungsprüfung? o có / o không / Nếu có, ở đâu?
– từng đỗ DSH hay Feststellungsprüfung? o có / o không / Nếu có, ở đâu?

Nguồn tài chính để Bạn học, ai tài trợ Bạn?

Bạn có quyền Tỵ nạn? o có / o không / Bạn là người Tỵ nạn? o có / o không

Tôi cam đoan là mọi thông tin đều đúng và đủ. Các Văn bằng, Giấy tờ đều được kèm theo.

Thành phố, ngày/tháng/năm / Ký tên và ghi tên

Nhớ ký tên và ghi tên!

Nguồn: DAAD Việt Nam

© sividuc.org - Mọi bài viết đều thuộc bản quyền của sividuc.org Hội sinh viên Việt Nam tại CHLB Đức. Chỉ được phát hành lại thông tin từ website khi có sự đồng ý chính thức bằng văn bản

Liên hệ: Hội sinh viên Việt Nam tại CHLB Đức
Website: http://sividuc.org/
Fanpage: https://www.facebook.com/sividuc
Facebook group: https://www.facebook.com/groups/banhotrosv.sividuc/
Email: sividuc.org@gmail.com

Spread the love
 •  
 •  
 •  
 •  

bình luận

No responses yet

Leave a Reply

Specify Facebook App ID and Secret in the Super Socializer > Social Login section in the admin panel for Facebook Login to work

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest Comments

Categories
Follow us on Facebook