Hội Sinh viên Việt Nam tại CHLB Đức

1. Giới thiệu chung

Hội Sinh viên Việt Nam tại Cộng hòa liên bang Đức được thành lập ngày 19/8/2012, là tổ chức độc lập của sinh viên Việt Nam đã, đang, sẽ học tập và làm việc tại Cộng hòa Liên bang Đức dựa trên tinh thần tự nguyện, dân chủ, đoàn kết. Hội hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật của nước Cộng hòa Liên bang Đức và nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Hội là thành viên tập thể của Hội Sinh viên Việt Nam và Hội Sinh viên quốc tế.

Hội sinh viên Việt Nam tại CHLB Đức hoạt động độc lập, không vì lợi nhuận, nhằm mục đích đoàn kết, giao lưu, học hỏi, tương trợ lẫn nhau trong học tập và trong công việc của các sinh viên đã, đang, sẽ học tập và làm việc tại CHLB Đức. Hội sinh viên Việt Nam tại CHLB Đức làm cầu nối giữa sinh viên với các hoạt động của cộng đồng người Việt Nam tại CHLB Đức, góp phần quảng bá văn hóa Việt Nam với bạn bè quốc tế.

Hội Sinh viên Việt Nam tại CHLB Đức được Nhà nước CHXHCH Việt Nam và chính quyền liên bang Đức công nhận là đại diện chính thức, hợp pháp và duy nhất của sinh viên Việt Nam tại CHLB Đức.

Ngày thành lập: 19/08/2012

Ngày truyền thống: 09/01/1950 (ngày truyền thống học sinh, sinh viên Việt Nam)

Biểu trưng: Hình ngọn đuốc cách điệu với hai phía là quốc kì của Việt Nam và Đức, thể hiện tinh thần hữu nghị hợp tác giữa hai dân tộc. Ngọn lửa là cách điệu hình chim bồ câu, thể hiện khát vọng hòa bình cũng như sức trẻ và tinh thần nhiệt huyết của sinh viên Việt Nam tại Đức.

 2. Quá trình hình thành

Quá trình thành lập Hội Sinh viên Việt Nam tại CHLB Đức có thể được tính từ tháng 2/2012, với một số thành viên tâm huyết ở Heidelberg, München, Frankfurt, Hamburg, Berlin… với mong muốn xây dựng một tổ chức giao lưu và trợ giúp hơn 4000 sinh viên, nghiên cứu sinh Việt Nam đang theo học tại các trường Đại học và Viện nghiên cứu trên toàn nước Đức. Sau một thời gian tham khảo, nghiên cứu xây dựng Điều lệ, logo và xây dựng kênh thông tin online, Đại hội đại biểu thành lập Hội Sinh viên Việt Nam tại CHLB Đức được tổ chức vào hai ngày 18-19/8/2012. Hội Sinh viên Việt Nam tại CHLB Đức được thành lập dựa trên 3 chi hội ban đầu là chi hội Berlin-Potsdam, chi hội Goettingen và chi hội München, cùng một số thành viên cốt cán tại các thành phố Ausburg, Heidelberg, Trier, Dortmund, Freiburg, Magdeburg…

Sau Đại hội, Ban chấp hành khóa I đã gửi hồ sơ đề nghị Đại sứ quán Việt Nam tại CHLB Đức và Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam công nhận tổ chức Hội. Ngày 25/12/2012, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam gửi công văn số 58/QĐ-TWHSV công nhận Hội Sinh viên Việt Nam tại CHLB Đức là tổ chức độc lập và duy nhất của sinh viên, học sinh Việt Nam đang học tập và làm việc tại CHLB Đức, đồng thời công nhận Ban chấp hành khóa 1 và Điều lệ Hội.

Trong hai năm đầu tiên của khóa I, Ban chấp hành đã xúc tiến làm các thủ tục đăng kí với chính quyền liên bang. Sau khi sửa đổi và bổ sung Điều lệ và các giấy tờ cần thiết, ngày 22/05/2014 Tòa án Charlottenburg (Amtsgericht Charlottenburg) công nhận Hội Sinh viên Việt Nam tại CHLB Đức, với tên tiếng Đức là Verband der vietnamesichen Studenten in der Bundesrepublik Deutschland, số đăng ký VR 33246 B, đồng thời đồng ý với Điều lệ hoạt động, chức năng nhiệm vụ và mục tiêu của Hội. Cùng với quyết định này, Sở tài chính (Finanzamt für Körperschaften I) chấp nhận quy chế quản lý tài chính của Hội. Tài khoản của Hội đặt tại Ngân hàng Công thương Việt Nam, chi nhánh Đức.

Tháng 9/2013, Hội trại sividuc 2013 với các hoạt động thể thao, văn nghệ, ẩm thực… đặc biệt là Hội nghị thường niên lần thứ nhất, đánh dấu sự lớn mạnh và ghi nhận công sức xây dựng của các thành viên sáng lập sau 1 năm với nhiều sự kiện ý nghĩa và con số thành viên vượt bậc so với những ngày đầu.

3.  Mục đích và nhiệm vụ

(1) Hội sinh viên Việt Nam tại Cộng hòa liên bang Đức tập hợp các hội sinh viên và cá nhân đang cư trú tại CHLB Đức có cùng một mục đích thành lập và thúc đẩy việc giúp đỡ sinh viên. Ngoài ra, Hội cũng góp phần xây dựng một cộng đồng người Việt vững mạnh, đoàn kết, hội nhập tốt và hướng về quê hương.

(2) Nhiệm vụ của Hội:

a) Tạo các diễn đàn, hội nghị chuyên đề, khóa học, các sự kiện để trao đổi các ý tưởng và kinh nghiệm của sinh viên Việt Nam tại CHLB Đức, cùng tương trợ, giúp đỡ nhau trong học tập và nghiên cứu, các khóa học ngoại ngữ, tìm nhà, tìm việc cũng như trong hướng nghiệp.

b) Thực hiện các sự kiện, hội nghị, hội thảo và các diễn đàn; thành lập các nhóm làm việc; phát triển và thực hiện các dự án và nhiệm vụ, nhằm mục đích để những thanh niên và sinh viên Việt Nam quen với văn hóa, lịch sử, hệ thống giáo dục và luật pháp của Đức, qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho họ trong hội nhập vào xã hội Đức.

c) Tổ chức và thực hiện các sự kiện thể thao, văn hóa và nghệ thuật.

4. Cơ cấu tổ chức :

Hội Sinh viên Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Đức bao gồm:

– Ban chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Đức bao gồm Các ban chuyên trách:

Ban Hỗ trợ sinh viên,
Ban Khoa học – Công nghệ
Ban Công tác cựu sinh viên,
Ban Quan hệ cộng đồng,
Ban Văn nghệ – Thể thao – Du lịch,
Ban Sự kiện,
Ban Truyền thông,
Ban Tài chính,
Ban Tài liệu và Phát triển Hội,
Ban Đối ngoại.

– Hội Sinh viên Việt Nam tại các thành phố của Cộng hòa Liên bang Đức, bao gồm:

5. Địa chỉ liên hệ:

Website: http://sividuc.org
Forum: http://sividuc.org/dien-dan.html
Email: contact@sividuc.org hoặc vnde.stu@gmail.com
Facebook: http://www.facebook.com/sividuc

6. Tài khoản ngân hàng:

Kontoinhaber:    VERBAND DER VN STUDENTEN IN BRD
Kontonummer:   0270083103
BLZ:                   50131000 – VietinBank Filiale Deutschland
IBAN:                  DE57501310000270083103
BIC:                    ICBVDEFF

© sividuc.org - Mọi bài viết đều thuộc bản quyền của sividuc.org Hội sinh viên Việt Nam tại CHLB Đức. Chỉ được phát hành lại thông tin từ website khi có sự đồng ý chính thức bằng văn bản

Liên hệ: Hội sinh viên Việt Nam tại CHLB Đức
Website: http://sividuc.org/
Fanpage: https://www.facebook.com/sividuc
Facebook group: https://www.facebook.com/groups/banhotrosv.sividuc/
Email: sividuc.org@gmail.com

Spread the love
  •  
  •  
  •  
  •  

bình luận

Tags:

No responses yet

Leave a Reply

Specify Facebook App ID and Secret in the Super Socializer > Social Login section in the admin panel for Facebook Login to work

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest Comments

Categories
Follow us on Facebook