Posts from June 14, 2016

Diễn đàn việc làm của sinh viên Việt Nam tại CHLB Đức

Ngày 10/05/2016, Hội SVVN tại CHLB Đức (SiviDuc) chính thức mở diễn đàn việc làm trên Forum[…]

Giao lưu văn hóa quốc tế tại “Tag der Bundeswehr 2016”

Vào ngày 11.06.16 vừa qua trường Đại học kĩ thuật quân sự Đức (Helmut-Schmidt-Universität) tại Hamburg đã[…]

Hội thảo – Nền kinh tế chính trị dân chủ và độc tài

Call for paper of International Conference on “The Political Economy of Democracy and Dictatorship” Trường Đại học[…]

Latest Comments

Categories
Follow us on Facebook